Внимание ЕНТ

Талапкерлер үшін пайдалы ақпарат

Құрметті оқырман! «Білімді ел – Образованная страна» республикалық газеті Bilimdinews.kz сайтында «ҰБТ – 2019» жаңа айдары ашылды. Бұл жаңа айдар барша қауымға пайдалы әрі ұлттық бірыңғай тест тапсыру және оқуға түсуге байланысты көкейдегі көптеген сұрақтарға жауап беретіндігімен тиімді болмақ.

Полезная информация для абитуриентов

Дорогие читатели! «Білімді ел – Образованная страна» открыла на своем сайте рубрику “ЕНТ – 2019″, где учителя, ученики и их родители могут найти всю актуальную и достоверную информацию по предстоящему тестированию.
— Аймақтар бойынша ҰБТ өткізу пункттер тізбесі

Перечень пунктов проведения ЕНТ по регионам
ҰБТ-ға өтініш қабылдауға қажетті құжаттар тізімі

Перечень документов для предоставления в пункт приема заявлений
— ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары жіктеуішінің және ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары жіктеуішінің сәйкестік кестесі / Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан
— Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен ТжКБ мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

Методические рекомендации соответствия групп образовательных программ высшего образования и специальностей ТиПО
ҰБТ бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов ЕНТ
— Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы №204 бұйрығымен бекітілген (ҚР Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 116 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген)

Правила проведения единого национального тестирования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 (внесены изменения и дополнения приказом Министра образования и науки РК от «15» марта 2019 года № 116)

Добавить комментарий